+30 2310234109
Καλέστε μας για ραντεβού

Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Το Εμπορικό Δίκαιο αποτελεί κατηγορία του ιδιωτικού δικαίου και έχει ως αντικείμενο τις εμπορικές συναλλαγές και τους εμπόρους.

Υποκατηγορίες με τις οποίες ασχολείται και εξειδικεύεται το δικηγορικό μας γραφείο είναι ενδεικτικά:

  • Δίκαιο εμπορικών εταιριών: Αναλαμβάνουμε τη νομική εκπροσώπηση κάθε μορφής εταιριών ,εντός και εκτός Ελλάδος, (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ανώνυμες Εταιρίες, υπεράκτιες, συνεταιρισμοί, σωματεία, κοινοπραξίες, αφανείς εταιρείες κλπ.) από το στάδιο της ίδρυσής τους μέχρι και την λύση τους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των ρητά προβλεπομένων, από την ισχύουσα νομοθεσία, μορφών μετασχηματισμών τόσο κατ’ είδος (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές, αποσχίσεις κλάδου) όσο και κατ’ εταιρική μορφή (μετασχηματισμοί μεταξύ ομοειδών αλλά και διαφορετικών εταιρικών μορφών), εξικνούμενοι από τον πλήρη νομικό και πραγματικό έλεγχο (due diligence) έως και την υπογραφή των οριστικών συμβάσεων.
  • Σύνταξη και διαπραγμάτευση των όρων όλων των εμπορικών συμβάσεων, όπως συμβάσεις αντιπροσωπείας, συμβάσεις συνεργασίας & Διανομής, Factoring, Forfeiting Leasing, Sale and Lease Back και Time Sharing κτλ. 
  • Κατοχύρωση εθνικών, κοινοτικών και διεθνών σημάτων, domain name καθώς και την σύνταξη όρων χρήσης και πολιτικής απορρήτου (cookies, ασφάλεια δεδομένων, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, GDPR) 
  • Συμμόρφωση επιχειρήσεων με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο ( κατοχύρωση και προστασία ονομάτων πεδίου, σύνταξη όρων σύμβασης ηλεκτρονικού εμπορίου, προστασία ιστοσελίδας, επιχειρηματικές συμφωνίες και συμφωνίες αδειοδότησης, απόκτηση επιχειρηματικής μεθόδου και ευρεσιτεχνίας λογισμικού, meta-tags, online οικονομικών υπηρεσιών, υπηρεσίες ηλεκτρονικής προμήθειας
  • Τραπεζικό Δίκαιο ( σύνταξη βασικών συμβάσεων, όπως οι τραπεζικές και μισθωτικές συμβάσεις, οι συμβάσεις ομολογιακών δανείων και οι συμφωνίες αντιφώνησης της νομής μέχρι την ενασχόληση με σύνθετα οικονομικά ζητήματα, όπως όροι επιτοκίων, διαφωνίες μεταξύ πιστωτών και χρεωστών και όροι συναλλαγών, διαθέτουμε τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχημένη διεκπεραίωση των υποθέσεων των εντολέων μας) 
  • Δίκαιο αξιογράφων ( συναλλαγματική, επιταγή, γραμμάτια) 
  • Πτωχευτικό Δίκαιο, υπερχρεωμένα νοικοκυριά 
  • Δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (οπτικοακουστικά έργα, συγγραφικά δικαιώματα, κατοχύρωση και προστασία δικαιωμάτων) 
  • Δίκαιο Διαδικτύου ( διαδικτυακές απάτες, χρησικτησία στο διαδίκτυο, συμφωνίες εκμετάλλευσης ιστοσελίδων, διαδικτυακή δυσφήμησης, παραπλανητική διαφήμισης, παραβιάσεις σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας, πειρατεία, αγωγές ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και κανονιστική συμμόρφωση σε θέματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ζητήματα ιδιωτικότητας, IT LAW)

 

Σχετικά με εμάς

Το δικηγορικό γραφείο «IVY LEGAL» στη Θεσσαλονίκη αποτελείται από άρτια καταρτισμένους έμπειρους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους με υψηλή κατάρτιση.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνία

Δικηγορικό Γραφείο‎ Θεσσαλονίκη | Ivy legal

Κ. Ντηλ 19 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη

+30 2310 234 109

info@ivylegal.gr

www.ivylegal.gr